تجهیزات پزشکی دست دوم دو مدیک
تجهیزات پزشکی دست دوم دو مدیک

پلن رایگان

رایگان 10 روز
امکان ایجاد 1 آگهی 10 روز زمان انقضای آگهی
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 1 آگهی

پلن نقره ای

50,000تومان 30 روز
امکان ثبت 3 آگهی 30 روز زمان انقضای آگهی
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 10 آگهی

پلن طلایی

100,000تومان 20 روز
امکان ثبت 5 آگهی 30 روز زمان انقضای آگهی
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 5 آگهی