تجهیزات پزشکی دست دوم دو مدیک
تجهیزات پزشکی دست دوم دو مدیک

پلن رایگان

رایگان 30 روز
امکان ایجاد 3 آگهی 30 روز زمان انقضای آگهی
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 3 آگهی

پلن نقره ای

50,000تومان 60 روز
امکان ثبت 10 آگهی 60 روز زمان انقضای آگهی
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 10 آگهی

پلن طلایی

100,000تومان 20 روز
امکان ثبت 20 آگهی 90 روز زمان انقضای آگهی
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: نامحدود