تجهیزات پزشکی دست دوم دو مدیک

ازوفاگوسکوپ

آگهی پیدا نشد