تجهیزات پزشکی دست دوم دو مدیک

سایر تجهیزات تخصصی فیزیوتراپی

  • افزودن به علاقه‌مندی 10,000,000 تومان
  • افزودن به علاقه‌مندی 7,000,000 تومان
  • افزودن به علاقه‌مندی 1,550,000 تومان
  • افزودن به علاقه‌مندی 2,100,000 تومان
  • افزودن به علاقه‌مندی 6,600,000 تومان
  • افزودن به علاقه‌مندی 10,000,000 تومان
  • افزودن به علاقه‌مندی 4,000,000 تومان