تجهیزات پزشکی دست دوم دو مدیک

سایر تجهیزات عمومی فیزیوتراپی

  • افزودن به علاقه‌مندی 4,000,000 تومان
  • افزودن به علاقه‌مندی 11,000,000 تومان
  • افزودن به علاقه‌مندی 16,000,000 تومان
  • افزودن به علاقه‌مندی 1,500,000 تومان
  • افزودن به علاقه‌مندی 800,000 تومان
  • افزودن به علاقه‌مندی 65,000,000 تومان
  • افزودن به علاقه‌مندی 500,000 تومان
  • افزودن به علاقه‌مندی 2,300,000 تومان
  • افزودن به علاقه‌مندی 4,000,000 تومان