تجهیزات پزشکی دست دوم دو مدیک

یونیت و صندلی ENT - دست دوم - دو مدیک